Zonnepanelen Op De Camper staat garant dat de flexibele zonnepanelen geen fabricagefouten bevatten wanneer de panelen op de juiste manier worden gebruikt en zijn geïnstalleerd. Wanneer er binnen 24 maanden na aankoop sprake is van een fabricagefout wordt het zonnepaneel kosteloos gerepareerd of vervangen door Zonnepanelen Op De Camper. Verder geven wij een rendementsgarantie van tenminste 90% 5 jaar na aankoop.